All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 14-15

سرمقاله

سخنی با عالمان رسالت شناس و رسالتگذار

«استاد یاسر فلاحی»

قال علی(علیه السلام): بنا أهتدیتم فی الظلماء و تَسَنَّمتُم ذُروَة العَلیاءِ و بِنا [انفَجَرتُم] عن السّرار (1)

رویداد دردناک تر و فاجعه بار تر از حذف سیاسی ائمّه در سال 10 هجری در سقیفه حذف فرهنگی ائمّه(علیهم السلام) بود در بیت الحکمه ی بغداد و به محاق بردن و نادیده انگاشتن و مغفول گذاردن مقام تام و تمام ائمّه در امر هدایت و تربیت جامعه ی بشری. (2)

تأسیس بیت الحکمه مصادف بود با رونق علم کلام و رویکرد متکلمین در آن دوران روی بر تافتن از رجوع به ائمه شیعه و تعالیم آنها و بالطبع معارف اصیل پیامبر بود. شهرستانی متکلم مشهور، رونق علم کلام را در راستای سیاست حکومت عباسی می داند وی در کتاب الملل و النحل می گوید: اما رونق علم کلام ((فابتداؤه من الخلفاء العباسیه هارون و المأمون و المعتصم و الواثق و المتوكل و انتهاؤه من الصاحب ابن عباد و جماعة من الدیالمة))

جبر کــامل در کتاب انـــــسان کامل

«آیت الله العظمی صافی گلپایگانی»

چکیده:

این نوشتار در مورد شخصی است که به دام کتاب انسان کامل نسفی افتاده و تصمیم داشته این کتاب را به عنوان یک کتاب خوب و قابل استفاده به شخص دیگری که در مورد مسئله ی جبر و اختیار از سایت حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی سؤالاتی داشته معرفی کند به گمان اینکه، این کتاب درصدد بیان حقایق قرآنی پیرامون مسائل حقّه ی توحیدی و جبر و اختیار و تقدیر و اراده ی آدمی است و حال آنکه تناقضات موجود در ترجمه ی آیات و روایات و وصول به ما یخالف الشریعه در این کتاب، جواز بهره وری از آن را جز برای بعضی آگاهان که به دام مفاسد گفتاری پر زرق و برق آن نمی افتند، صادر نمی کند.

تصـوف در گــــذشته و امـــــــروز

«آیت الله العظمی مکارم شیرازی»

چکیده: 

آنچه در این مقاله می نگرید، بخشی از شناسنامه ی تصوف است که ابتدا به مؤسس و پایه گذار تصوف اشاره می شود و پس از آن به زمان بوجود آمدن این فرقه ی ضاله پرداخته می شود. آنگاه به احادیث امام صادق(علیه السلام) در مذمت صوفیه اشاره ای می شود و در پایان به عوامل تشعب سلسله های تصوف پرداخته می شود.

توحـــید از دیـــــدگــاه مکتـب وحـــی و فـــلاســفه

مناظره ی آیت الله سید جعفر سیدان با اساتید دانشگاه اصفهان

چکیده:

در مکتب صدرائی خداوند چه پیش از تحقق اراده و چه پس از آن علت تامه است ولی در مکتب وحی تنها پس از تحقق اراده، علّت تامّه است اما قبل از آن، فاعل مختار است.
در مکتب صدرائی مشیّت، صفت ذات است و بر این اساس خداوند فاعل موجَب است، هر چند که تحمیل از خارج نیست بلکه بر خاسته ی از ذات است، پس ملاک جبر وجود دارد ولی در مکتب وحی مشیت، صفت فعل و حادث است و ذات، ذوالمشیّه وبر این اساس نه خداوند مجبور در انجام افعال است و نه ملاک جبر براین عقیده حاکم است و خداوند در هر کاری قادر بر فعل و ترک است ومختار.
در مکتب صدرائی همه ی اشیاء چون برخاسته ی از ذاتی هستند که علّت تامّه است و اراده، جزء آن، قدیمند ولی در مکتب وحی حادثند.

محی الدین در آیینه ی فصوص [7]

«آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی»

اشاره:

مجله‏ ی نورالصادق تصمیم دارد در پاسخ به درخواست های مکرر خوانندگان عزیز این مجله، از این پس مباحث گذشته ی آیت الله رضوی تحت عنوان (محی الدین در آیینه ‏ی فصوص) را مجدداً در حاشیه‏ ی این مقالات بیاورد به امید بازشدن درب های حقیقت بر روی طالبان حق.

همايش حكمت مطهر

در سالگرد شهادت مرحوم استاد مطهري در سال 83 همايش حكمت در سالن دارالشفاء برگزار بود من نيز حضور داشتم و از بيانات استادم بهره مند شدم، به ويژه چون با خاطرات گذشته و دوره اي كه شاگردشان بودم همراه مي شد به لذت بخشي آن افزون مي گشت. سپس ديدم كه فرمايشات استاد در آن جلسه خلاصه اي از پيام كتبي ايشان بوده كه به كنفرانس «ارسطو پلي ميان شرق و غرب» كه در يونان برگزار بوده ارسال شده است. متن پيام را يكي از روزنامه ها يكي دو روز پيش از آن چاپ كرده بود. (جام جم 83/02/13).

اكنون نكاتي از بيانات مكتوب حضرت استاد را در زير بررسي مي كنم كه يادي از سنت آزادگي طلبگي باشد. ابتدا عنوان و تيتر درشت مقاله ايشان كه مي فرمايند:

اماميه با فلسفه مخالفتي ندارد.

Top