All for Joomla All for Webmasters
معرفی کتاب (فصلنامه شماره 21-22)

معرفی کتاب

هویت خاندان یکی از مدافعین افراطی فلسفه و عرفان ها ی کاذب (وکیلی)

خاطرات طاهر باقر زاده عضو بلند پایه ی سازمان مجاهدین خلق از فعالیت های خود و خاندان وکیلی برای سازمان

ghodrat1کتاب «قدرت و دیگر هیچ»

اسرار بیش از 20 سال خدمت خاندان وکیلی به سازمان مجاهدین خلق را به طور دقیق و روشن، برملا می کند، کتابی است جذاب، خواندنی و پرهیجان. این خاطرات احتمالا در سالهای بعد از 67 نوشته شده است و اکنون در سایت دارالصادق موجود است.

مشخصات مؤلف: طاهره باقرزاده فرزند ابراهیم در حدود سال 1352 به تشویق و هدایت پدر به سازمان متصل شد و در سال1360 در یک درگیری با نیروهای امنیتی و به قتل رساندن چند پاسدار در حالی که دارای فرزند یکساله بنام محمد حسن بود دستگیر شد و به زندان افتاد، حکم اعدام او صادر شد اما به خاطر فرزند کوچکش محمد حسن مجازاتش به 15 سال حبس تخفیف پیدا کرد.


همسر: محمد وکیلی عضو سازمان و فراری که فعلاً مقیم انگلیس و در خدمت تشکیلات است. بعد از 30 خرداد مجبور به اختفا شد و در سال 61 به انگلستان فرار کرد.


پدر: ابراهیم باقرزاده، در تمام دوران 59 ـ 51 یکی از حامیان سازمان بود و در این راه سرمایه مالی خودش را در سطح وسیعی از دست داد و درسال 1369 فوت کرد.


مادر: از سال 52 با در اختیار گذاشتن تمام امکانات خود در خدمت تشکیلات در آمد و در سال 69 فوت شد.


فرزند: محمد حسن وکیلی متولد (حدوداً) 1359 ساکن مشهد، شغل: مبلغ و مروج تصوف، خرقه، خانقاه و عرفان های کاذب و یونانیات و تقویت افراد منحرف و شبهه افکنی در عقاید شیعه و اختلاف اندازی بین مردم و علمای شیعه و برهم زدن امنیت فرهنگی شیعه در چهرهی روحانی و حق به جانب .


توهینهای او به اساطین فقه و حدیث و کلام، معروف است و یکی از مدافعین سرسخت گوساله پرستی و بهشتی بودن شمر و عمرسعد می باشد.


book2(از چنین پدر و مادری، چنین فرزند منحرفی دور از انتظار نیست).


برادرها و خواهرها: دارای شش برادر به نامهای کاظم، حسین، محسن، رضا، قاسم و محمد و یک خواهر بنام نصرت که طاهره آخرین فرزند خانواده می باشد.

کاظم باقرزاده: درسال 52 به عضو شورای ملی مقاومت درآمد و در سال 67 در عملیات فروغ جاویدان (عملیات مرصاد) کشته شد. همسرش بنام فرشته اخلاقی عضو شورای ملی مقاومت می باشد.


حسین باقر زاده: در سال 50 به عنوان عضو مرکزیت خارج از کشور فعالیت می کرد و در سال60 به عضویت شورای ملی مقاومت در آمد، همسرش نیز با او همراه بود.


رضا باقر زاده: از سال 52 همراه با همسرش در خدمت تشکیلات قرار گرفت و هم چنان ادامه داد و اکنون هر دو در اردوگاه عراق به سر می برند.


نصرت باقر زاده: از سال 58 در خدمت شکیلات قرار گرفت همسرش حسن پهلوانی از اواسط 57 به سازمان ملحق شد و در سال 60 به خارج از کشور فرار کرد.


قاسم باقر زاده: در سال 50 به عضویت سازمان در آمد و در سال 61 به اتفاق همسرش پری یوسفی در یک درگیری مسلحانه کشته شدند.


محمد باقر زاده: در سال 51 به عضویت سازمان در آمد و در سال 60 اعدام شد

خواندن 132 دفعه
Top