All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 29-30

به مناسبت عید غدیر خم

شیعیان غیرتمند در سراسر کره ی زمین باید تمثال مبارک علامه امینی را به عنوان نمادی از حقانیت شیعه و مظلومیت امیرالمؤمنین در متن زندگی خود بیاورند. در خانه ها و محل کار و اداره ها و مراکزی آموزشی حوزوی و دانشـگاهی، دبیرسـتان ها، دبسـتان ها، وزارت خانه ها بخصوص در محل کار رؤسـای سه قوه و بیوت و دفاتر مراجع تقلید نصب کنند.

چاپ دارالصادق اصفهان

Top