All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 13

نقد کلامی از استاد حسن زاده ی آملی در دفاع از ارسطو و فلسفه (1) 

حجت الاسلام والمسلمین سید قاسم علی احمدی

بعضی از معاصرین در رساله ی خود ـ که در دفاع از فلسفه و عرفان نگاشته، در ذکر کلامی از صاحب تفسیر المیزان ـ می گوید:

آن حضرت (یعنی آقای طباطبایی) در صدر رساله ای و جیز و عزیز به نام «علی و الفلسفة الإلهیة» که به تازی نگاشته است، اصلی به غایت قویم و مطلبی بنهایت عظیم به عنوان «الدین والفلسفة» اهداء فرموده است که: «حقّاً أنه لظلم عظیم أن یفرّق بین الدین الإلهیّ و بین الفلسفة الإلهیّة» این کلامی کامل صادر از بطنان عرش تحقیق است و هر عاقل که شنید «الله درّ قائله» گفت. آری دین الهی و فلسفه الهی را جدای از هم داشتن و پنداشتن به راستی ستمی بزرگ است.

چند سطری از گفتار آن جناب به ترجمه ی این جانب و به طور خلاصه این که :

دین الهی را از فلسفه ی الهی جدا انگاشتن براستی ستمی بس بزرگ است.

سلسله مقالاتی در نقد فلسفه و عرفان (1)

حجت الاسلام و المسلمین سید جعفر موسوی اصفهانی (نوه ی مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی)

نقد نظريّه ي اصالت و وحدت وجود

اهل نظر مي دانند مهمترين بحث در فلسفه و عرفان مبحث «اصالة الوجود» است. به عبارت ديگر: زيربناي مهمترين مباني فلسفي و عرفانيِ باطل، قول به اصالة الوجود بوده، به طوري كه اگر اين مبنا غلط باشد ـ كه در اين مقاله بطلان آن به اثبات مي رسد ـ بسياري از مباني اساسي فلسفي و عرفاني كه مبتني بر آن است باطل مي شود. همچون قول به وحدت وجود و موجود و...

ابتدا بايد فهميد مراد فلاسفه از اصالةالوجود چيست؟

به طور خلاصه و روان، فلاسفه مي گويند:

1 - در عالَم خارج، از موجوداتي كه تحقق دارند، (همچون انسان و زمين و...) دو مطلب انتزاع و برداشت مي شود:

انحصار هدایت در حوزه ی راهبردی وحی

استاد یاسر فلاحی

وحی حجت مصیب، هدایت منحصر(1)

انذار

[هدایت، عالی ترین مرتبه ی احیا و گمراه ساختن، بالاترین مرتبه ی قتل نفس و اماته است. حضرت صادق( علیه السلام) در تفسیر آیه:

((أنّهُ من قتل نفساً بغیر نفس او فساد فی الأرض فكأنما قتل النّاس جمیعاً و من أحیاها فكأنما أحیی النّاس جمیعاً)) (2) می فرمایند:

((من أخرجَها من ضلال الی هدیً فكأنما أحیاها و من أخرَجَها من هدیً الی ضلال فَقَد قتلها)) (3)

ترجمه: کسی که شخصی را از گمراهی به هدایت برساند، مانند این است که وی را زنده کرده است و آن که شخصی را به گمراهی سوق دهد مانند این است که وی را به قتل رسانده است.]

طریق حق در سیــــــــر و ســـــــلوک

ويژه پانزدهمین سالگرد ارتحال فقیه ربانی و عــــارف قرآنی

حضرت آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی (قدس سره)

آیت الله حاج شیخ علي صافي اصفهانی

چکیده

در اینجا یک رؤیای صادقه که در بیداری نیز تحقق پیدا کرده بود به عنوان شاهدی برای بطلان سیر و سلوک های غیر شرعی و مسیرهای غیر اهل بیت(علیهم السلام) ذکر شده است و روش سیر و سلوک را منحصر در چهار مورد نموده است:

1. عمل به دستورات شرع مقدس تا آخرین لحظه ی زندگی

2. محبت به خدا و اولیاء خدا (پیامبر و اهل بیت پیامبر(علیهم السلام))

3. توسل به ذوات مقدسه ی معصومین (علیهم السلام)

4. تسلیم مطلق و بی قید و شرط در برابر آن بزرگواران و لاغیر

نظرها و اعترافات

فتاوا و نظرات بزرگان در مورد ارسطو ...

allaameh majlesi علامه مجلسی(ره)

... پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست کن که چون فردا اگر حق تعالی از تو حجت بطلبد جواب شافی و عذر پسندیده داشته باشی و نمی دانم بعد از ورود احادیث صحیحه از اهل بیت رسالت و شهادت این بزرگواران از علمای شیعه(رضوان الله علیهم) بر بطلان این طایفه و طریقه ایشان، در متابعت از ایشان، نزد حق تعالی چه عذرخواهی داشت آیا خواهی گفت... یا پناه به ابن عربی خواهی برد که هرزه هایش را در اول و آخر این کتاب شنیدی و می گوید جمعی از اولیاء الله هستند که رافضیان را به صورت خوک می بینند و می گوید بمعراج که رفتم مرتبه علی [( علیه السلام) ] را از مرتبه ابوبکر وعثمان پست تر دیدم وابوبکر را در عرش دیدم چون برگشتم به علی گفتم چون بود که در دنیا دعوی می کردی که من از آنها بهترم الحال دیدم مرتبه ی ترا که از همه پست تری.

(عین الحیوة ، صفحه 577)

Top