All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 11

معرفی کتاب

senkhiat2سنخیت، عینیت تا تباین!؟

در فصلنامه شماره 9 در ذیل معرفی کتاب قیّم سنخیت، عینیت یا تباین!؟ اشتباهی رخ داده که در اینجا ضمن پوزش از خوانندگان گرامی به این صورت تصحیح می گردد: کتاب مذکور مجموعه هشت جلسه سخنرانی متفکر بزرگ حضرت آیت الله سید جعفر سیدان است که روزهای پنج شنبه در قم تشکیل می شد و پیرامون سنخیت و عینیت حضرت حق با ما سوی الله و ردّ آن ، مباحثی مطرح می شد این کتاب صورت نوشتاری این جلسات است. اما گفتگوهای بین حضرت آیت الله سیدان و حجج اسلام فیاضی و پارسانیا، در موضوع عقل و وحی از منظر فلسفه و مکتب تفکیک است که بحث مستقلی است و ارتباطی با کتاب سنخیت عینیت یا تباین ندارد.

با خوانندگان نور الصادق

ayatolah bagher shirazy مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی

مجله وزین دینی و علمی نورالصادق در حقیقت اسم بامسمایی است و نوری است از انوار حضرت امام صادق علیه الصلاة و السلام.

شکی نیست آن که به مقدار امکان باید عقاید و معارف دین را بیان کرد و خرافاتی که در طول زمان و این زمان مانند خوره و جذام به پیکر اسلام وارد کرده و می کنند را با دلیل و بیان روشن واضح نمایند.

و بحمدالله مجله وزین علمی و دینی نورالصادق به نیکوترین وجه این معنی را متصدی و موفق گردیده است.

و یک سبب توفیق متصدیان آن خاصه سرپرست محترم آن به سبب صفایی است که از والد ماجد خود به مفاد ( با به اقتدی عدی فی الکرم و من یشا به ابه فما ظلم ) می باشد. امید است ان شاالله روز به روز بر تأییدات ایشان و استفاده از مجله مذکور افزوده گردد.

نظر ها و اعترافات فلاسفه در نقد فلسفه

 falatory1پروفسور عبدالجواد فلاطوری

خطر این است که اگر ما عقاید دینی را بر پايه‌ها [ی فلسفه] بنا کنیم، وقتی که این پایه‌ها فرو ریخت عقاید ما نیز سست می‌شود.

برای مؤمن شدن هیچ چیزی هم‌ چون آنچه خود قرآن توجّه می‌دهد، مفید نیست و آن این است که با اعجاب در صنع الهی بنگرید.

این توصیه قرآن کریم بیشتر کشش ایجاد می‌کند به سوی خدا.

الآن شما با کلام اسلامی اگر بخواهيد اسلام را عرضه کنید به اسلام ضرر رسانده‌اید، نه نفع، به خصوص برای کسانی که به این پایه‌ها عقیده ندارند.

سال‌هاست که کسی عقاید ارسطو را به عنوان حقیقت تلقی نمی‌کند، آن وقت شما می‌خواهید حقیقتش را هم به عالم عرضه کنید. عقیده کلی من این است که خلط دین و فلسفه، نه به نفع فلسفه و نه به نفع دین بوده است. دین را از دین بودنش انداخته و فلسفه را از تحرک و پویایی‌ اش.

(نورالصادق 8 ، صفحه 100)

طريقي جز راه شريعت نيست
مرحوم آقای علامه (مداح اهل بیت (علیهم السللام) )

هش باش كه عمر آدمي يك نفس است        و آن يك نفس از براي يك هم نفس است

گـريه نفـسي به هـم نفـس بـنـشيـني           معــــــلوم شود كه عمر، آن يك نفس است

حضرت امام رضا (علیه السلام) لطفي به بنده فرمودند كه مسير زندگي من عوض شد، ولي مقدمات آن امر را نمي خواهم زياد شرح دهم. در آن زمان به بعضي از فرقه ها گرايش پيدا كرده بودم و لطف آن حضرت ظاهر شد و نجاتم داد.

چند نفر دوستي داشتم كه با هم به مشهد مشرف شديم. آن سال، جلسه اي تشكيل داديم به نام جلسه ي زائرين و مرحوم آيت الله حاج شيخ ابوالفضل قمي، در آن جلسه، زيارت امين الله را شرح و تفسير مي كرد. قبلاً در تهران، با يكي از بزرگان اهل منبر، مرحوم مغفور حاج سلطان الواعظين شيرازي که هميشه از منبر او فيض مي بردم مذاکره ي مختصري درباره ي فرقه هايي که در دين پديدآمده، شده بود. من ـ در اثر گرايشي كه به آنها پيدا كرده بودم ـ عرضه داشتم كه ميان آنها اهل كرامت هم هست. همچنين مرد بزرگوار ديگري به نام مرحوم مغفور سلاله السادات حاج سيد حسين شاهنگيان نيز در مشهد با ما بود كه به خاطر مساله اي، از هم كدورت داشتيم.

بطلان و نکوهش صوفي گري
عباس جلالی

در اين باب از ابطال و نكوهش نسبت صوفي گري سخن خواهيم گفت به اين معنا كه در آيين اسلام انتساب به صوف «پشم» و صوفي «پشمينه پوش» مردود است و بر عدم جواز اين نسبت، دوازده دليل اقامه مي شود:

1- هيچ گونه دليل شرعي بر وجوب نسبت «صوف» آن گونه كه صوفي ها ادعا مي كنند و بر استحباب و مزيت و حتي بر جواز آن وجود ندارد، با اين كه از ديدگاه صوفيان، اين نسبت يكي از دستورات مهم دين تلقي شده و احكام و اعتقاداتي كلي و اساسي مخالف با اعتقادات شيعه، بر آن مترتب است. بنابراين چگونه روا خواهد بود كه اين افراد خود را به چنين نسبتي «صوف» منتسب سازند و احكام و لوازمي بر آن قيد كنند و بدون دليل، مدعي وجوب آن شوند؟!

Top