All for Joomla All for Webmasters

فصلنامه شماره 13

معرفی کتاب

maad jesmaniمعاد جسمانی و صراط در مکتب وحی

گرد آورنده: سید جلال میزبان و قدرت الله رمضانی

ناشر: پارسیران

اندیشمند بزرگ معاصر، استاد معارف وحیانی و مدرس عالی مقام حضرت آیت الله سید جعفر سیّدان ضمن تدریس مباحث اعتقادی مورد اختلاف به تبیین و تحلیل و نقـد و بـررسی نـظریه ملاصدرا در بحث معاد جسمانی پرداخته و نقدهای متین و دقیق خویش را به نـظریه صـدرا به طالبان معارف ارائه داده انـد. و هم چـنین در مناظره ی عالِمانه ی خویش با استاد جـوادی آمـلی به نقد نظریه صدرا همّت گماشتند و آنچه لازم بود در نقد و بررسی دیدگاه ملاصدرا با سرافرازی کامل بیان داشتند و موجب عزت پیروان قرآن و عترت شدند.
چندی قبل کتابی در نقد برداشتها و نقدهای حضرت استاد آیت الله سیدان بر بحث معاد حکمت متعالیه به رشته ی تحریر درآمد، این اثر با آنکه نویسنده زحمت فراوان متقبل شده اما فاقد ویژگیهای یک نقد متین و عالمانه است. لازم به ذکر است از همین نویسنده مقاله ای در فصلنامه ی علمی فرهنگی جُستار که نشریه داخلی دانش پژوهان دفتر تبلیغات اسلامی خراسان هست با عنوان «معاد جسمانی در کتاب و سنت و حکمت متعالیه» در نقد آراء آیت الله سیدان چاپ شد، که آن مقاله هم دارای ابهامات و ملاحظاتی میباشد. این کتاب به نقد آن دو نوشته ی مذکور به صورت اختصار اما عالمانه و متین پرداخته است.
مطالعه ی این کتاب وزین و علمی را به طالبان صادق حق و حقیقت و معارف قرآن و عترت سفارش کرده و بر آن تأکید فراوان داریم.

با خوانندگان نورالصادق

نامه ی آیت الله العظمی دوزدوزانی به مجله ی نور الصادق (علیه السلام)

بسمه تعالی

سرپرست محترم فصلنامه نورالصادق؛ 

دانشمند محترم جناب آیت الله حاج شیخ علی صافی اصفهانی دامت تأییداته؛

سال ها بود که آرزو می کردم مؤسسه ای باشد که مسائل فلسفی و اعتقادی را نقد و سره را از ناسره جدا و اعتقادات صحیح را برای مسلمانان بیان نماید.

اعتراض مجله ی مکتب اسلام

بسمه تعالی


درتاریخ 88/4/7 نامه ای پدرانه و دلسوزانه از طرف حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی (البته بدون مهر و امضاء) به دفتر مرکزی مجله ی نور الصادق(علیه السلام) ارسال شد، که بخشی از آن نامه در این مجله به چاپ رسید. اکنون پس از چند ماه از تاریخ ارسال این نامه، مجله مکتب اسلام آن را به دست آورده و به عنوان اعتراض به مجله ی نور الصادق به طور کامل منتشر کرده و متذکر شده که چون نورالصادق فقط قسمت تشکر را چاپ کرده ما برای جبران، آن را به طور کامل چاپ می کنیم.!!

یک اشکال وارد به نورالصادق از طرف یکی از خوانندگان

بسمه تعالی

 مدیر مسئول مجله ی نورالصادق(علیه السلام)

جناب آقای مصطفی صافی دامت تأییداته؛

با اهداء سلام

ضمن تقدیر و تشکر از حضرتعالی در نقد مکتب فلسفه و عرفان و ... به این نکته اشاره می کنم که در مجله ی شماره 12 در قسمت معرفی کتاب، کتابی به عنوان ردّ بر تصوّف ارائه شده که اگر دست اندرکاران آن مجله یک تورّق اجمالی از مقدّمه آن کتاب که نوشته احمد عابدی است می نمودند نه تنها هرگز چنین کتابی را معرفی ننموده بلکه نقدی نیز در آن مجله بر مقدّمه کتاب مذکور نوشته و نویسنده ی دارای افکار انحرافی آن را ردّ می نمودند...

نظرها و اعترافات

فتاوا و نظرات بزرگان در مورد ارسطو ...

allaameh majlesi علامه مجلسی(ره)

... پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست کن که چون فردا اگر حق تعالی از تو حجت بطلبد جواب شافی و عذر پسندیده داشته باشی و نمی دانم بعد از ورود احادیث صحیحه از اهل بیت رسالت و شهادت این بزرگواران از علمای شیعه(رضوان الله علیهم) بر بطلان این طایفه و طریقه ایشان، در متابعت از ایشان، نزد حق تعالی چه عذرخواهی داشت آیا خواهی گفت... یا پناه به ابن عربی خواهی برد که هرزه هایش را در اول و آخر این کتاب شنیدی و می گوید جمعی از اولیاء الله هستند که رافضیان را به صورت خوک می بینند و می گوید بمعراج که رفتم مرتبه علی [( علیه السلام) ] را از مرتبه ابوبکر وعثمان پست تر دیدم وابوبکر را در عرش دیدم چون برگشتم به علی گفتم چون بود که در دنیا دعوی می کردی که من از آنها بهترم الحال دیدم مرتبه ی ترا که از همه پست تری.

(عین الحیوة ، صفحه 577)

Top