All for Joomla All for Webmasters
پایان سلطه ی شیطان

پایان سلطه ی شیطان

آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی

[یکی از تفسیرهایی که درباره ی آیات « قال فانک من المنتظرین* الی یوم الوقت المعلوم» شده] این است که شیطان تا روز بعث یا همان روز قیامت مهلت خواسته ولی خدای متعال تا «یوم الوقت المعلوم»؛ یعنی روز موعود معین عندالله به او مهلت داده است که به حسب حدیثی که از امام صادق (علیه السلام) رسیده آن روز، روز ظهور حضرت حجت (عج الله تعالی فرجه الشریف) است و این یعنی که مهلت شیطان تا زمان ظهور امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) است و در زمان ظهور و بعد از آن که دنیا پر از عدل و داد می شود شیطان وجود نخواهد داشت.

آیه ی دیگری هست که می فرماید: « و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون»؛ انبیاء/105: و در حقیقت در زبور پس از تورات نوشتیم که زمین را بندگان شایسته ی ما به ارث خواهند برد.


ما در کتاب زبور که یکی از کتب آسمانی است این مطلب را تثبیت کردیم که بالاخره بندگان صالح من وارث زمین می شوند، یعنی بالاخره روزی فرا می رسد که کسانی که در این زمین زندگی می کنند همه از عباد صالحین باشند. الان عباد صالح اندکند اما آن وقت همه عباد الصالحین خواهند بود. از این فرموده ی خداوند متعال معلوم می شود که شیطان در آن وقت نقشی ندارد. آن هنگام زمین پر از عدل و داد می شود بعد از آن که پر از ظلم و جور شده است و سراسر عالم را بندگان خوب خدا پر می کنند.


علاوه بر این که در همین آیه ی « و لقد کتبنا فی الزبور من بعد الذکر أن الارض یرثها عبادی الصالحون»؛ تفسیرها و روایات متعددی هست که تفسیر شده به ظهور حضرت که آن وقت، یعنی وقتی که زمین را عباد الصالحین وارث می شوند، زمان ظهور حضرت حجت است. آن وقت است که حیات عالم حیات طیبه می شود، آن وقت است که زندگی شیرین می شود و آن وقت است که عقل ها کامل می شوند و سطح فرهنگی افراد بالا می رود. در آن زمان یعنی زمان ظهور حضرت، بندها جور دیگری می شوند و اساساً خلقت عالم و خلقت انبیاء جنبه ی مقدمیت دارد برای یک چنین دورانی. آن زمان است که هدف خلقت پیاده می شود.


خدای متعال تمام خلایق را خلق کرده تا مراحلی طی بشود و کلاس های معرفتی و دینی طی بشود و انبیاء یکی بعد از دیگری بیایند، ائمه یکی پس از دیگری بیایند و انسان ها را آماده بکنند، تشنه ی حق بکنند، تشنه ی صلاح بکنند،تشنه ی اخلاق فاظله بکنند و زمینه های روحی شان مساعد شود برای این که حق را پذیرا شوند. در آن وقت فطرت ها بیدار می شود. فطرت انسان، یعنی فطرت حق خواهی و فطرت حق جویی و حق پذیری او بیدار می شود. الان همه ی فطرت های انسانی خوابند، آن موقع است که بیدار می شوند، آن وقت است که زمینه ای روحی مساعد می شود و با مساعد شدن زمینه های روحی است که همه ی این امور رخ خواهد داد.


در هر حال می توانیم بگوییم که از خود آیات شریفه، صرف نظر از روایات، استفاده می شود که در آن وقت شیطان سلطه ی نخواهد داشت. البته در خود این آیه قرینه ای در مورد این مطلب نیست، لکن من حیث المجموع استفاده می شود که مهلت شیطان تا وقت معلومی است که خدا به او داده و آن وقت، وقت ظهور حضرت است.

 

دستگیری امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) از متقین

شخص متقی از نظر روزی- که روزی هم انواعی دارد- حساب خاص دارد. از راه بی گمان برایش می آید. و مهم تر این است که دست امام و حجت وقت روی سرش می آید. مشمول عنایت خاص او می شود. «یتولی الصالحین»؛ خدا تولی صالحین می کند و به وساطت حجت وقت، و بلا اشکال است.


اگر انسان از این مرز وارد مرز صالحین شود؛ به مجرد این که از این مرز وارد شود و مصداق صالحین گردید، حتماً ارتباط خصوصی با امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) پیدا می کند. حال چه بفهمد، چه نفهمد، تشرف روحی اش قطعی است. چه تشرف جسمی حاصل بشود، چه نشود. وقتی هم تشرف پیدا می کند، چه همان وقت حضرت را بشناسد، چه بعد بشناسد. مسأله ای نیست. عمده همین است که پیوند برقرار می شود، ارتباط برقرار می شود.وقتی رابطه برقرار شد تدریجاً محکم هم می شود، دائماً محبت در قلبش می آید، هم محب می شود و هم محبوب. هم محب امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) و هم محبوب امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف). خدا صالحین را دوست دارد، امام زمان صالحین را دوست دارد. خدا فرموده: « إن الله یحب المتقین» چرا که خدا پرهیزکاران را دوست دارد.


وقتی امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) دوستش داشته باشد آیا از او دستگیری نمی کنند؟ به او کمک نمی کنند؟ قلبش را هدایت نمی کنند؟ این آدم را وامی گذارند دست شیطان؟ دست دشمن؟ این محال است از این خانواده. از آدم عادی محال است چه رسد به این ها که نمونه ی انسانیت هستند.


همه موجودات، تحت فرمان خدا هستند، تحت مشیّت و اراده ی حق تعالی هستند اما این، یک رهبری خاص و ولایت خاص است که این بنده را به وسیله ی حجت وقت امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف)، رهبری خاص می کنند، دست گیری می کنند، سیرش می دهند، امدادهای غیبی شامل حالش می شود، عنایت خاصه ی ولی عصر شاملش می شود.
انسان باید محتوای انسانی پیدا کند و انسانی الهی و مورد پسند خدا و امام زمان (عج الله تعالی فرجه الشریف) شود.

درس های اخلاق و معارف آیت الله صافی اصفهانی

خواندن 217 دفعه
محتوای بیشتر در این بخش: آسیب شناسی ملاقات »
Top