All for Joomla All for Webmasters

آثار و مقالات

پاسخي به اتهام تصوف و صوفی گری به تشیع و علمای شیعه

اشاره:

در تاريخ 89/11/19 مديريت جديد و يک سونگر دفتر تبليغات اصفهان به منظور ترويج و تبليغ از فرقه ي ضاله ي صوفيه، خرقه و خانقاه از يک صوفي ساکن مشهد بنام یاور (محمد حسن ) وکيلي دعوت کرد تا در مرکز حوزه ي علميه ي اصفهان يعني مدرسه ي صدر بازار سخنراني کند و طلاب را به تصوف جذب کند، اين جلسه در تاريخ 89/11/19 در مکان مذکور در نهايت ضعف و عدم استقبال طلاب برگزار شد.

به دنبال اين اقدام نامشروع و خلاف قانون دفتر تبليغات اصفهان، سرپرست مجموعه ي دارالصادق اصفهان به عنوان اعتراض اعلاميه اي منتشر نمود که بحمدالله نتايج بسيار خوب و دلگرم کننده اي داشت اما دفتر تبليغات اصفهان هم چنان بر مواضع باطل و غير قانوني خود پافشاري مي کند و از مطالب آقاي وکيلي دفاع کرده و اقدام نامشروع خود را در راستاي سياست تضارب افکار و آراء (البته يک طرفه و يکسونگرانه) توجيه مي کند.

ديدگاه ابن عربي درباره ي شيعيان

حجت الاسلام سید محسن طیب نیا 

چکیده:

نويسنده در اين مقاله با اسناد به آثار ابن عربي ثابت نموده که وي نه تنها شيعه نمي باشد بلکه در ميان مخالفان شيعه کمتر کسي مي توان يافت که مثل ابن عربي به شيعه خصومت ورزد و به آنان توهين و فحاشي کند و ناجوان مردانه انواع و اقسام اتهامات را بي دليل به آنان نسبت دهد متأسفانه برخي از اشخاصي که خود را عالم عرصه ي عقايد و عرفان مي دانند (چون مباحث انحرافي وي را پذيرفته اند) سعي دارند با تحريف عقايد، ابن عربي را شخصي شيعه آنهم دوازده امامي معرفي کنند و اين در حالي است که ابن عربي در کتاب فتوحات، تمام شيعه را منحرف و اولياء شـيطان معرفي مي کند و مي گويد از همه ي آنان منحرف تر شيعيان دوازده امامي هستند.

اشاراتي در باب خاستگاه غير اسلامي و برون ديني نظريه ي وحدت وجود در انديشه ي ابن عربي و ملاصدرا

استاد ياسر فلاحي

 چکيده:

آنچه به عنوان وحدت وجود در لسان اهل عرفان و فلسفه مطرح است با تعابير و اوصاف متفاوت و گوناگوني مثل وحدت طباعي دهري، وحدت عددي، وحدت نوعيه وجود و وحــدت اطلاقـي شخصي به کار مي رود و ليکن آن قسم از آن که برجسته تر از ساير مختارات از لفظ وحدت وجود است و همواره معرکه ي آراء عرفا و فلاسفه بوده است همان وحدت شخصيه ي وجود است که مندمج در عبارت معروف سبحان من أظهر الاشياء و هو عينها و قاعده ي بسيط الحقيقة کل الاشياء مي باشد و اعتقاد به آن نيز مستلزم لوازمي است از جمله اعتقاد نداشتن به خلق از عدم و اعتقاد داشتن به اعيان ثابته و ازليت کلمة الله که از اهم بنيان هاي نظريه ي وحدت وجود عرفاني است. در اين گفتار به اشاراتي مختصر در باب مغايرت وحدت شخصيه ي وجود با سياق کلي از آيات و رواياتي که در خصوص توحيد و ايجاد من العدم است مي پردازيم.

نقدي بر مقاله «علم الهي از ديدگاه متکلمان شيعه و صدرالمتألهين»در مجله کلام اسلامی

حجت الاسلام والمسلمين سيد قاسم علي احمدي

 چکيده:

در اين مقاله به بررسي نظريه ملاصدرا در خصوص علم الهي و استنتاجات ارايه شده در اين خصوص پرداخته و با اقامه دلايل منطقى از چهار جهت نظريه ياد شده را قويا» رد نموده وآن را مخالف محكمات دين دانسته است بطوري كه اين نظريه نه تنها علم تفصيلي خدا به اشياء قبل از ايجاد را ثابت نمي كند بلكه به عينيت خدا با اشياء خارجي منتهي مي شود.

مقام انبیاء و ائمه طاهرین در نزد صوفیان فص دوم ؛ فص نوحی

علامه آيت الله حاج شيخ مرتضي رضوي

چکيده:

در اين اثر گرانبار متفکر بزرگ شيعه حضرت علامه آيت الله حاج شيخ مرتضي رضوي ابتدا در پاسخ اشکال شخصي به ايشان مبني بر اين که ((کلام شما در مورد قتل شمس تبريزي به دست مولوي در جلد اول کتاب محي الدين در آئينه ي فصوص مستند نبوده)) دلائل روشن و قطعي خود را اقامه نمـوده و بي توجهي مولــوي و مکتبش به انــبياء و اولياء معصومــين (علیهم السلام) را متــذکر شـده و مي فرمايد که اين چنين عقيده اي مشترک بين همه ي فرق صوفيان است و در پايان به نقد نظر محي الدين در مورد ظاهر و باطن قرآن پرداخته است.

Top