All for Joomla All for Webmasters

آثار و مقالات

فلاسفه و عرفا عقل گریز هستند یا مخالفان فلسفه و عرفان؟

استاد حکیمی فر(محقق و پژوهشگر)

چکیده:

در اینجا نویسنده ی محترم مقاله ی خود را با این سؤال آغاز می کند که: آیا مدافعان فلسفه و عرفان رایج و مصطلح به این فکر افتاده اند که بخش مهمی از بی دقتی هایی که به مخالفان نسبت می دهند ناشی از این است که افکار ناتمام خود را معیار سنجش صحت و سقم اندیشه های دیگران قرار داده اند؟

برای پاسخ به این سؤال در این نوشتار، گام اول بحث از تعریف فلسفه و تعقل و رابطه این دو شروع شده و در گام های دیگر بعد از تعاریف بدیهی و برهان به بررسی اصالت وجود و تشکیک در وجود و دلایل هر یک پرداخته خواهد شد و نشان داده خواهد شد که فرضیه اصالت وجود و تشکیک در وجود غیر برهانی هستند و در گام آخر بعد از تقریر معانی متفاوت وحدت وجود تا بدان جا خواهیم رسید که:

وحدت وجود اطلاقی نه تنها نظریه ای برهانی نیست بلکه نظریه ای برهان ستیز و خرد ستیز است.

برخی بافته های عرفان مآبانه محمود شبستری

چکیده:

محمود شبستری از صوفیان قرن هفتم و هشتم هجری است که بر جاری آن قرن مطالبی عرفان مآبانه بافته است.او بر خلاف آموزه ‏های قرآنی ایده ‏هایی را به نظم کشیده است گاهی در مقوله پندار وحدت موجود (همه خدایی) و دیگر گاه در معرفی ابلیس و یا درستایش محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)و در تکلیم موسی(علیه السلام) و در جبر و اختیار بشر در عملکردش و در تقدیرات محتوم با استناد به احادیث مکتب خلافت و تفسیر به رأی آیات طاماتی را ردیف کرده و نیز با خلط نشأی اولی به نشأی اخری جعل اصطلاح نموده ضد ارزش را ارزش نشان داده است.و اینک تفصیل مطالب فوق را در مقاله مطالعه فرمایید.

نقدی بر الهی نامه استـاد حسن زاده

عباس سـعیدی(محقق و پژوهشگر)

اشاره:

نویسنده در این مقاله نگاهی انتقادی به الهی ‏نامه استاد حسن ‏زاده آملی داشته است و محصول مزرعه افکار استاد را آفت زده دانسته و بر اساس مدارک وحیانی و خرد مورد خدشه قرار داده است. و به این مناسبت به نظریه استاد درباره ‏ی ارسطو نیز پرداخته است و ثابت نموده است ادعای نبوت برای این افراد خلاف منطق و مدارک است و روایات مورد استناد در جهت اثبات نبوت برای ارسطو، مجهول و بی ‏اساس است.

مقایسه ‏ی تطبیقی بین مکتب تصوف و آیین هندوها

چکیده:

وحدت وجود و موجود به معنای همه خدایی اساس و شالوده ‏ی تفکرات دینی صوفیان است که همه ‏ی موجودات را نفی می ‏کنند و می ‏گویند غیر از خدا چیزی نیست و اگر چیزی به نام عالم و مخلوقات می ‏بینیم تنها در اثر توهم و تخیل و چون دیدن شخص «احوال و دوبین» است که یک چیز را دو چیزی می ‏بیند. در این اثر گرانبار نویسنده به مقایسه ‏ی بین این عقیده ‏ی باطل صوفیان و آیین هندو پرداخته و با ذکر نمونه ‏هایی از کلمات عرفا مانند مولوی، سنایی، شبستری، نعمت الله ولی، حلاج، بایزید بسطامی، عطار و نیز نمونه ‏هایی از کلمات حکما و شخصیت ‏های بزرگ هندوها از قبیل گوداپادا، شانکارا، جوک باسشت، اوپانیشاد میتری، کریشانا، وداها، پاتانجالی و ... مطابقت دو آیین تصوف و هندو را بر هم به اثبات رسانده است.

مخــــــالفان و منتقدان فـــلسفه در شیعه (2)

چکیده:

مقاله حاضر که سابقاً گزیده مختصری از آن در جلد 12 دایرة المعارف تشیع، ذیل «فلسفه» به چاپ رسیده، در صدد ارائه فهرست و نموداری اجمالی از تاریخچه مخالفت و انتقاد عالمانه بزرگان مکتب شیعه، از فلسفه و فلاسفه و اوهام و خیالات و پندارهای بی اساس فلسفیان است. خواننده، با نگرشی اجمالی، می فهمد که منطبق بر ترتیب زمانی اسامی ذکر شده، علماء راستین شیعه، پی در پی با این بدعت مبارزه کرده اند.در شماره ی گذشته 31 نفر از شخصیت های بزرگ شیعه در این موضوع ذکر شد اکنون به ادامه ی آن در این شماره توجه فرمایید.

Top