فصلنامه نورالصادق (ع)
نقد فلسفه و عرفان
شماره 18
تابستان سال 1390

۱۳۹۶/۱۰/۱۸

سرمقاله (فصلنامه شماره ۱۸)

سرمقاله صداي اذان که به گوش مي رسد گويي آدمي جاني تازه مي گيرد و قلبش مالامال از عشق به معبود مي شود. همين صداي ملکوتي […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

صوفيّه

صوفيّه آيت الله العظمي صافي گلپايگاني   چکيده: در اين اثر گرانبار مرجع بزرگ شيعيان ضمن پاسخ به نامه ي شخصي که در مورد عشريه و صوفيه […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

مناظره آیت الله سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی

مناظره آیت الله سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی اشاره: متن این مناظره را حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید که از اساتید […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

نقد آقا علی حکیم بر معاد مثالیِ اسفار

نقد آقا علی حکیم بر معاد مثالیِ اسفار … و بعض آخر، عَزَلوا البدن الدّنیویّ عن درجة الاعتبار فی العود والمعاد، كما هو ظاهر ما یترای […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

لذت فهمیدن ـ لذت درک حقیقت

لذت فهمیدن ـ لذت درک حقیقت آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی اشاره: اثر حاضر از جلد دوم کتاب غیر مطبوع « در آیینهی فصوص» تألیف […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

دعواي خدايي با جهل به مخلوقات سازگار نيست

دعواي خدايي با جهل به مخلوقات سازگار نيست علامه محمد تقي جعفري چکيده: در اين نوشتار ابتدا به ادعاي وحدت وجوديها و عرفان شرق مبني بر […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (نقد کلامي از استاد حسن زاده آملي در دفاع از […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (فلاسفه ی یونان هیچ گاه موحد نبودند)

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان *** سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهيم بودند!! […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۸

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان (اهل بیت (علیه السلام) و منطق ارسطویی)

ويژه ي پاسخ به استاد جوادي و حسن زاده آملي در موضوع ايمان فلاسفه ي يونان *** سقراط و ارسطو موحد و شاگرد حضرت ابراهيم بودند!! […]