08/01/2018

دعواي خدايي با جهل به مخلوقات سازگار نيست

دعواي خدايي با جهل به مخلوقات سازگار نيست علامه محمد تقي جعفري چکيده: در اين نوشتار ابتدا به ادعاي وحدت وجوديها و عرفان شرق مبني بر […]
08/01/2018

لذت فهمیدن ـ لذت درک حقیقت

لذت فهمیدن ـ لذت درک حقیقت آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی اشاره: اثر حاضر از جلد دوم کتاب غیر مطبوع « در آیینهی فصوص» تألیف […]
08/01/2018

نقد آقا علی حکیم بر معاد مثالیِ اسفار

نقد آقا علی حکیم بر معاد مثالیِ اسفار … و بعض آخر، عَزَلوا البدن الدّنیویّ عن درجة الاعتبار فی العود والمعاد، كما هو ظاهر ما یترای […]
08/01/2018

مناظره آیت الله سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی

مناظره آیت الله سیدان با استاد جوادی آملی پیرامون معاد جسمانی اشاره: متن این مناظره را حضرت آیت الله حاج شیخ مهدی مروارید که از اساتید […]
08/01/2018

صوفيّه

صوفيّه آيت الله العظمي صافي گلپايگاني   چکيده: در اين اثر گرانبار مرجع بزرگ شيعيان ضمن پاسخ به نامه ي شخصي که در مورد عشريه و صوفيه […]
08/01/2018

سرمقاله (فصلنامه شماره 18)

سرمقاله صداي اذان که به گوش مي رسد گويي آدمي جاني تازه مي گيرد و قلبش مالامال از عشق به معبود مي شود. همين صداي ملکوتي […]