18/01/2018

نظرها و اعترافها (1) (فصلنامه شماره 23-24)

نظرها و اعترافها (قسمت اول) نظر کارشناسان دین در مورد سخنان دروغ و انحرافی یک صوفی مشهدی در اصفهان که به دعوت رسمی دفتر تبلیغات اصفهان […]
20/01/2018

نظرها و اعترافها (2) (فصلنامه شماره 23-24)

نظرها و اعترافها (قسمت دوم) مقام معظم رهبری: • هيچ نظر كارشناسي كه مخالف با نظر رهبري باشد به معناي مخالفت با ولايت نيست. • كار […]