۱۳۹۶/۱۰/۲۸

نظرها و اعترافها (۱) (فصلنامه شماره ۲۳-۲۴)

نظرها و اعترافها (قسمت اول) نظر کارشناسان دین در مورد سخنان دروغ و انحرافی یک صوفی مشهدی در اصفهان که به دعوت رسمی دفتر تبلیغات اصفهان […]
۱۳۹۶/۱۰/۳۰

نظرها و اعترافها (۲) (فصلنامه شماره ۲۳-۲۴)

نظرها و اعترافها (قسمت دوم) مقام معظم رهبری: • هيچ نظر كارشناسي كه مخالف با نظر رهبري باشد به معناي مخالفت با ولايت نيست. • كار […]