فصلنامه نورالصادق (ع)
نقد فلسفه و عرفان
شماره 25-26
بهار و تابستان 1392

۱۳۹۶/۱۱/۰۱

سرمقاله (فصلنامه شماره ۲۵-۲۶)

سرمقاله استعمارگران معارف وحیانی، سعی بلیغ نمودند، تا بتوانند مردم را از سرچشـمه ی زلال علوم و معارفاهل بیت عصمت و طهارت جدا سازند و برای […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۱

احتمال وجود دو خدا یا بیشتر و تفاهم آنها در اداره جهان

احتمال وجود دو خدا یا بیشتر و تفاهم آنها در اداره جهان «آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» چکیده: مرجع بزرگ شیعه حضرت آیت الله العظمی صافی […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۱

چگونه درس خواندن عیب بود؟

چگونه درس خواندن عیب بود؟ آیت الله العظمی مکارم شیرازی در شماره های پیشین، گوشه ای از عقاید و آراء بزرگان صوفیه درباره ی عقل و […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۱

سنخیت، عینیت یا تباین!؟ (قسمت چهارم)

سنخیت، عینیت یا تباین!؟ (۴) حضرت علامه سید جعفر سیدان خلاصه جلسات قبل تا اينجا بيان شد كه در ارتباط با مسأله نسبت حق متعال با […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۱

محی الدین در آیینه ی فصوص (قسمت سیزدهم)

محی الدین در آیینه ی فصوص (۱۳) «حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی» چکیده: متفکر بزرگ شیعه در اینجا سخن خود را با این […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۲

پاسخ به مطالب انحرافی مطرح شده توسط دفتر تبلیغات اصفهان

پاسخ به مطالب انحرافی مطرح شده توسط دفتر تبلیغات اصفهان پاسخ مجله ی سمات (آخرین قسمت) اشاره: در تاریخ ۸۹/۱۱/۱۹ مدیریت جدید و یک سونگر دفتر […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۲

مخالفان و منتقدان فلسفه در شیعه (قسمت دوم)

مخالفان و منتقدان فلسفه در شیعه (۲) استاد سید احمد سجادی(محقق و پژوهشگر) چکیده: مقاله حاضر که سابقاً گزیده مختصری از آن در جلد ۱۲ دایرة […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۲

مقایسه تطبیقی بین مکتب تصوف و آیین هندو ها

مقایسه ‏ی تطبیقی بین مکتب تصوف و آیین هندوها «آیت الله حاج سید جواد مدرسی یزدی» چکیده: وحدت وجود و موجود به معنای همه خدایی اساس […]
۱۳۹۶/۱۱/۰۲

نقدی بر الهی نامه استاد حسن زاده

نقدی بر الهی نامه استـاد حسن زاده عباس سـعیدی(محقق و پژوهشگر) اشاره: نویسنده در این مقاله نگاهی انتقادی به الهی ‏نامه استاد حسن ‏زاده آملی داشته […]