۱۳۹۶/۱۱/۰۴

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۲۵-۲۶)

معرفی کتاب شرح رساله اعتقادات علامه ی مجلسی تألیف: سید قاسم علی احمدی ناشر: انتشارات دلیل ما مجموعه ی دارالصادق اصفهان تلفن: ۳۲۳۱۷۹۸۱