05/02/2018

شوق وصال (قسمت هشتم)

شـوق وصـال [8] «علامه ي فقيه آيت الله حاج شيخ حسن صافي اصفهاني(ره)» چکيده: علامه ي فقيه حضرت آيت الله حاج شيخ حسن صافي(ره) در اين […]
05/02/2018

نقش امرای هستی از دیدگاه قرآن (قسمت دوم)

نقش امراي هستي از ديدگاه قرآن [2] «آيت الله دکتر موسوي اصفهاني» طرح كلي استفاده از قرآن طرح ما بررسي آيات است، از اول تا آخر […]