۱۳۹۶/۱۱/۱۶

شوق وصال (قسمت هشتم)

شـوق وصـال [۸] «علامه ي فقيه آيت الله حاج شيخ حسن صافي اصفهاني(ره)» چکيده: علامه ي فقيه حضرت آيت الله حاج شيخ حسن صافي(ره) در اين […]
۱۳۹۶/۱۱/۱۶

نقش امرای هستی از دیدگاه قرآن (قسمت دوم)

نقش امراي هستي از ديدگاه قرآن [۲] «آيت الله دکتر موسوي اصفهاني» طرح كلي استفاده از قرآن طرح ما بررسي آيات است، از اول تا آخر […]