۱۳۹۶/۱۱/۲۲

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۲۹-۳۰)

معرفی کتاب الاسفار عن فصوص الاسفار مؤلف: حیدر الوکیل ناشر: باقیات مرکز پخش: مجموعه ی دارالصادق اصفهان تلفن: ۳۲۳۱۷۹۸۱-۰۳۱ کتابی است علمی، رجالی و تحقیقی در […]