14/02/2018

آشنایی با شخصیت ها (فصلنامه شماره 31-32)

آشنایی با شخصیت ها (سیّد محمد عَصّار) سید احمد سجادی سیّد محمد عَصّار(م 1356 ق): سید محمّد بن محمود حسینی لواسانی تهرانی ـ معروف به «عصّار» ـ […]