۱۳۹۶/۱۱/۲۵

آشنایی با شخصیت ها (فصلنامه شماره ۳۱-۳۲)

آشنایی با شخصیت ها (سیّد محمد عَصّار) سید احمد سجادی سیّد محمد عَصّار(م ۱۳۵۶ ق): سید محمّد بن محمود حسینی لواسانی تهرانی ـ معروف به «عصّار» ـ […]