۱۳۹۶/۱۱/۲۶

اسـتفتائات (فصلنامه شماره ۳۱-۳۲)

اسـتفتائات امام خمینی (قدس سره): اهانت به مراجع اهانت به اسلام است. فایل صوتی موجود است.