15/02/2018

معرفی کتاب (فصلنامه شماره 31-32)

معرفی کتاب روش صحیح تفسیرقرآن مؤلف: عبدالنبی مهدی ناشر: مرکز فرهنگی انتشاراتی منیر موضوع: تحلیل و نقد نظریه استدلال قرآن مرکز پخش: مشهد ـ کتابفروشی طالبیان