۱۳۹۶/۱۱/۲۶

سرمقاله (فصلنامه شماره ۳۳-۳۴)

سرمقاله اشاره: این اثر گرانبار که تحت عنوان سرمقاله در اینجا آمده است برگرفته از سخنان استاد حوزه ی علمیه ی اصفهان حضرت آیت الله حاج […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۶

خدا در کتاب و سنت

خدا در کتاب و سنت «حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی» اشاره: فقیه بزرگ و مرجع آگاه و آزاد اندیش شیعه در این بخش از کتاب […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۸

وحدت وجود و غلوَ

وحدت وجود و غلوّ  «حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی» اشاره: مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی مکارم در درس تفسیر به مسئله غلو می […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۹

سنخیت، عینیت یا تباین!؟ (قسمت هشتم)

 سنخیت، عینیت یا تباین؟! [۸] «حضرت علامه آیت الله حاج سید جعفر سیدان» اشاره: دفتر تبلیغات اسلامی قم در اسفند ۱۳۸۳ جلسه گفتگویی بین علماء حوزه […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۹

محی الدین در آیینه ی فصوص (قسمت هفدهم)

محی الدین در آیینه ی فصوص (۱۷) «حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی» اشاره: کتاب مستطاب «محی الدین در آیینه ی فصوص» به قلم توانای […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۹

پیرامون پیام استاد جوادی آملی برای کنگره ی قاضی

پیرامون پیام استاد جوادی آملی برای کنگره ی قاضی «آیت الله سید ابراهیم سید علوی» اشاره: در سال ۱۳۹۰ش کنگره ای در بزرگداشت مرحوم قاضی برگزار […]
۱۳۹۶/۱۱/۲۹

عقل و دامنه حجیت آن و رد فلسفه و عرفان صوفی

عقل و دامنه حجیت آن و رد فلسفه و عرفان صوفی «علی اکبر جوکار (محقق حوزوی)» اشاره: نویسنده ی فاضل و پژوهشگر حوزه در این اثر […]