۱۳۹۶/۱۲/۰۲

علامه مجلسی از دیدگاه خاور شناسان

علامه مجلسی از دیدگاه خاور شناسان «پروفسور حامد الگار» دانشگاه کالیفرنیا ـ برکلی چکیده: علیرغم این که ایرانیان، علامه ی مجلسی را دانشمندی بزرگ دانسته و […]