11/03/2018

معرفی کتاب (فصلنامه شماره 35-36)

معرفی کتاب علامه ی مجلسی اخباری یا اصولی؟ مؤلف : علی ملکی میانجی ناشر: انتشارات دلیل ما موضوع: بررسی آراء و افکار علامه مجلسی از جهت […]