۱۳۹۶/۱۲/۲۰

معرفی کتاب (فصلنامه شماره ۳۵-۳۶)

معرفی کتاب علامه ی مجلسی اخباری یا اصولی؟ مؤلف : علی ملکی میانجی ناشر: انتشارات دلیل ما موضوع: بررسی آراء و افکار علامه مجلسی از جهت […]