۱۳۹۶/۱۲/۰۸

آیا هر چیزی خداست؟

آیا هر چیزی خداست؟ « اندیشمند بزرگ شیعه آیت الله سید جعفر سیدان» اشاره: عرفا و فلاسفه می گویند: آنان که گفتند خدا همان مسیح پسر […]