فصلنامه نورالصادق (ع)
نقد فلسفه و عرفان
شماره 37-38
بهار و تابستان 1395

۱۳۹۶/۱۲/۲۰

سرمقاله (فصلنامه شماره ۳۷-۳۸)

سرمقاله اشاره: متن حاضر اعلامیه ی حضرت آیت الله صافی اصفهانی است که در تاریخ ۲۵ /۵ /۹۵ در اعتراض به برگزاری کنگره ی شمس تبریزی […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

ملاک هماهنگی و عدم هماهنگی با مکتب انبیاء (ع) و عدم مصونیت از خطا هم در حکماء و هم در فقهاء

ملاک هماهنگی و عدم هماهنگی با مکتب انبیاء علیهم السلام و عدم مصونیت از خطا هم در حکماء و هم در فقهاء «حضرت آیت الله العظمی صافی […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

سنخیت، عینیت یا تباین؟! (قسمت دهم)

سنخیت، عینیت یا تباین؟! (۱۰) « حضرت علامه آیت الله حاج سید جعفر سیدان » اشاره: دفتر تبلیغات اسلامی قم در اسفند ۱۳۸۳ جلسه گفتگویی بین […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

محی الدین در آیینه ی فصوص (قسمت نوزدهم)

محی الدین در آیینه ی فصوص(۱۹) «حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی» اشاره: کتاب مستطاب «محی الدین در آیینه ی فصوص» به قلم توانای […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

غزالی رسواگر فلسفه (قسمت دوم)

غزالی رسواگر فلسفه (قسمت دوم) «شبنم سپه، استاد راهنما و مشاور: کریم زارع» اشاره: جامعه اسلامی از قرن دوم هجری به بعد گرفتار بحران فکری می شود […]
۱۳۹۶/۱۲/۲۱

عزاداری در عرفان مولوی و شمس به ضمیمه نقد علامه جعفری

عزاداری در عرفان مولوی و شمس به ضمیمه نقد علامه جعفری اشاره: پدر عرفان التقاطی گریه و اشک بخصوص عزاداری و حزن و اندوه در مصائب […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

نقد گزارش سید محمد حسین طهرانی در مورد چگونگی ارتحال محمد علی بن وحید بهبهانی

چگونگی ارتحال محمد علی بن وحید بهبهانی   مقدمه مقدمتاً باید خاطر عزیزان را به این نکته توجه داد عالم جلیل محدث نوری سفارش فرموده اند: […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

حکمت متعالیه صدرائی در ترازو

حکمت متعالیه صدرائی در ترازو «دکتر امیر حسین ابراهیمی» چکیده: هدف از نگارش مقاله ی حاضر اثبات این واقعیت است که آنچه ذیل عنوان حکمت متعالیه […]
۱۳۹۷/۰۱/۱۸

ساخت آرامگاه شمس در خوی آن هم غیر قطعی و مجهول مشکل آفرین است

ساخت آرامگاه شمس در خوی آن هم غیر قطعی و مجهول مشکل آفرین است «دکتر سید یحیی یثربی» اشاره: دکتر سید یحیی یثربی استاد پیشکسوت فلسفه […]