07/04/2018

اسناد نقشه های انگلیس برای ترویج تصوف در ایران

اسناد نقشه های انگلیس برای ترویج تصوف در ایران « یک صوفی ذهبی مستبصر» مستِر هَمفِر انگلیسی در کتاب خاطرات خود، در بخش «توسعه ی نقاط […]
07/04/2018

ماجرای پایان ناپذیر شمس! (قسمت اول)

ماجرای پایان ناپذیر شمس! (قسمت اول) «دکتر امیرحسین ابراهیمی» چکیده: اندیشه و جهان نگری شمس هر چه که باشد ولو در منتها درجه ی تعالی به نگاه […]
07/04/2018

ساخت آرامگاه شمس در خوی آن هم غیر قطعی و مجهول مشکل آفرین است

ساخت آرامگاه شمس در خوی آن هم غیر قطعی و مجهول مشکل آفرین است «دکتر سید یحیی یثربی» اشاره: دکتر سید یحیی یثربی استاد پیشکسوت فلسفه […]
07/04/2018

حکمت متعالیه صدرائی در ترازو

حکمت متعالیه صدرائی در ترازو «دکتر امیر حسین ابراهیمی» چکیده: هدف از نگارش مقاله ی حاضر اثبات این واقعیت است که آنچه ذیل عنوان حکمت متعالیه […]
07/04/2018

نقد گزارش سید محمد حسین طهرانی در مورد چگونگی ارتحال محمد علی بن وحید بهبهانی

چگونگی ارتحال محمد علی بن وحید بهبهانی   مقدمه مقدمتاً باید خاطر عزیزان را به این نکته توجه داد عالم جلیل محدث نوری سفارش فرموده اند: […]
12/03/2018

عزاداری در عرفان مولوی و شمس به ضمیمه نقد علامه جعفری

عزاداری در عرفان مولوی و شمس به ضمیمه نقد علامه جعفری اشاره: پدر عرفان التقاطی گریه و اشک بخصوص عزاداری و حزن و اندوه در مصائب […]
12/03/2018

غزالی رسواگر فلسفه (قسمت دوم)

غزالی رسواگر فلسفه (قسمت دوم) «شبنم سپه، استاد راهنما و مشاور: کریم زارع» اشاره: جامعه اسلامی از قرن دوم هجری به بعد گرفتار بحران فکری می شود […]
12/03/2018

محی الدین در آیینه ی فصوص (قسمت نوزدهم)

محی الدین در آیینه ی فصوص(19) «حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی» اشاره: کتاب مستطاب «محی الدین در آیینه ی فصوص» به قلم توانای […]
12/03/2018

سنخیت، عینیت یا تباین؟! (قسمت دهم)

سنخیت، عینیت یا تباین؟! (10) « حضرت علامه آیت الله حاج سید جعفر سیدان » اشاره: دفتر تبلیغات اسلامی قم در اسفند 1383 جلسه گفتگویی بین […]