16/04/2018

معرفی کتاب (فصلنامه شماره 39-40)

معرفی کتاب نگرشی بر فلسفه و عرفان مؤلف: مرجع عالیقدر شیعه حضرت آیت الله العظمی صافی گلپایگانی مدظله العالی موضوع: نقد بعضی از مبانی اعتقادی در […]