فصلنامه نورالصادق (ع)
نقد فلسفه و عرفان
شماره 41-42
بهار و تابستان 1396

۱۳۹۷/۰۱/۲۹

سرمقاله (فصلنامه شماره ۴۱-۴۲)

سرمقاله باید احیاء کنیم احیاء گران غدیر را … ما چند روز آینده عید غدیر را در پیش داریم، ما در اسلام روزی به عظمت غدیر […]
۱۳۹۷/۰۱/۲۹

حديث متعمقين در آخر الزمان

حديث متعمقين در آخر الزمان «حضرت آیت اللّه العظمی صافی گلپایگانی» اشاره : ما در اینجا پاسخ آیت الله العظمی صافی گلپایگانی از پنجمین سؤال که […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

سنخیت، عینیت یا تباین؟! (۱۲)

سنخیت، عینیت یا تباین؟! «حضرت علامه آیت الله حاج سید جعفر سیدان» اشاره: دفتر تبلیغات اسلامی قم در اسفند ۱۳۸۳ جلسه گفتگویی بین علماء حوزه تشکیل […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

محی الدین در آیینه ی فصوص (۲۱)

محی الدین در آیینه ی فصوص «حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی» اشاره: کتاب مستطاب «محی الدین در آیینه ی فصوص» به قلم توانای […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

دین یونان باستان، مبنای فلسفه یونان (۲)

دین یونان باستان، مبنای فلسفه یونان (قسمت دوم) «سید عابد رضوی» اشاره: بدون شک در زمان ما، به علت غلبه ی قالب های نظام آموزشی غربی […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

شاهد بازی در ادبیات فارسی(دوره ی غزنویان) (قسمت اول)

شاهد بازی در ادبیات فارسی(دوره ی غزنویان) (قسمت اول) «دکتر سیروس شمیسا»   اشاره: عشق مرد به مرد در طول تاریخ از دیدگاه های مختلف با […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

یونانیت در تمدن اسلامی/ تبارشناسی فکرت فلسفی در مقال مسلمین

یونانیت در تمدن اسلامی/ تبارشناسی فکرت فلسفی در مقال مسلمین «دکتر امیر حسین امیر ابراهیمی» فرادهش فلسفی یونانی در طول سه سده از طریق ترجمه و […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

تضعیف وحی با فلسفه (قسمت اول)

تضعیف وحی با فلسفه (۱) «استاد کریم زارع» اشاره: وحی یکی از مهم ترین مبانی دین اسلام است و فلسفه که در جهت مقابله و تخریب […]
۱۳۹۷/۰۱/۳۰

سلسله درس های اخلاق و معارف (قسمت پانزدهم) (فصلنامه شماره ۴۱-۴۲)

سلسله درس های اخلاق و معارف (۱۵) «علامه ی فقیه آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی(ره)» اشاره: آیت الله حاج شیخ حسن صافی اصفهانی در […]