23/04/2018

استفتائات (فصلنامه شماره 41-42)

استفتائات اشاره: در پی سخنان تند و توهین آمیز آقای جوادی آملی به صحابه ی جلیل القدر امام صادق(علیه السلام) و مذمت از این شخصیت بزرگ […]