۱۳۹۸/۰۳/۲۶

معرفی کتاب

معرفی کتاب    انکار قرآن نویسنده: دکتر عبدالله نصری موضوع: نقد آراء سروش در خصوص وحی. ناشر: دفتر نشر فرهنگ اسلامی مرکز پخش: تهران، خیابان فردوسی جنوبی، روبرو فروشگاه شهر […]