فصلنامه شماره 47-48

فصلنامه نورالصادق (ع)
نقد فلسفه و عرفان
شماره 45-46
پاییز و زمستان 1397

۱۳۹۹/۰۲/۰۲

سرمقاله (فصلنامه شماره ۴۷-۴۸)

سرمقاله بسمه تعالی آنچه به نظر می رسد، این است که فضای علمی در حوزۀ علوم انسانی، بیش از آن که علمی و تحقیقی و پژوهشی […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحی

انحصار شناخت مبدأ و معاد از طریق شرع و وحی آیت الله العظمی صافی گلپایگانی چکیده: هدایت و تربیت منحصر در طریق شرع و وحی است […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۲

جبر و اختيار از ديدگاه مكتب وحى، فلسفه و عرفان

جبر و اختيار از ديدگاه مكتب وحى، فلسفه و عرفان آیت الله سید جعفر سیدان چکيده: نگرش مکتب وحی به مسألۀ جبر و اختیار تفاوتی بنیادین […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

نقدهای علامه طباطبایی بر علامه مجلسی

نقدهای علامه طباطبایی بر علامه مجلسی آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی چکيده: سنت و روش حاشیه ‏نویسی و تعلیقه ‏نگاری و شرح مباحث الهیاتی و […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(۲)

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(۲) حجت الاسلام و المسلمین استاد سید قاسم علی احمدی چکیده: مؤلف که سابقه ای درخشان در شرح نگاری بر […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

ماجرای تعليقه بر بحارالأنوار

ماجرای تعليقه بر بحارالأنوار استاد علی ملکی میانجی چکیده: کتاب «بحارالأنوار» نوشتۀ علامه مجلسی بزرگترین مجموعه حدیثی شیعه است. در عصر زعامت آیت الله بروجردی و […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۴

بایستگی نگرش نقادانه و نگاه آسیب شناسانه به فلسفه و عرفان در گفتگو با دکتر سید یحیی یثربی

بایستگی نگرش نقادانه و نگاه آسیب شناسانه به فلسفه و عرفان در گفتگو با دکتر سید یحیی یثربی گفتگو و تدوین: یاسر فلاحی چکیده: دکتر سید […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۴

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی»

نقد بدایة الحکمة علامه طباطبایی «تقریرات درس استاد سید قاسم علی احمدی» تنظیم و تدوین: حجت الاسلام جواد عبدی چکیده: دو کتاب «بدایة الحکمة» و «نهایة […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۵

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول

بررسی نقش میرلوحی در انتساب تصوف به مجلسی اول ابوالحسن غفاری (۱) رضا مختاری خویی (۲) چکیده: محمد میرلوحی سبزواری(م.حدود ۱۰۸۵ق)، یکی از مخالفان سرسخت مجلسی […]