۱۳۹۶/۱۰/۰۳

با خوانندگان نورالصادق (فصلنامه شماره ۱۱)

با خوانندگان نور الصادق مرجع عالیقدر حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی مجله وزین دینی و علمی نورالصادق در حقیقت اسم بامسمایی است […]