۱۳۹۶/۱۰/۰۳

نظر ها و اعترافات (فصلنامه شماره ۱۱)

نظر ها و اعترافات فلاسفه در نقد فلسفه  پروفسور عبدالجواد فلاطوری خطر این است که اگر ما عقاید دینی را بر پايه‌ها [ی فلسفه] بنا کنیم، […]