۱۳۹۶/۱۰/۰۹

یک اشکال وارد به نورالصادق

یک اشکال وارد به نورالصادق از طرف یکی از خوانندگان بسمه تعالی  مدیر مسئول مجله ی نورالصادق(علیه السلام) جناب آقای مصطفی صافی دامت تأییداته؛ با اهداء […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۹

اعتراض مجله مکتب اسلام

اعتراض مجله ی مکتب اسلام بسمه تعالی درتاریخ ۸۸/۴/۷ نامه ای پدرانه و دلسوزانه از طرف حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی (البته بدون مهر […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۹

با خوانندگان نورالصادق

با خوانندگان نورالصادق نامه ی آیت الله العظمی دوزدوزانی به مجله ی نور الصادق (علیه السلام) بسمه تعالی سرپرست محترم فصلنامه نورالصادق؛ دانشمند محترم جناب آیت […]
۱۴۰۲/۰۳/۱۴

نامۀ آیت الله سید مصطفی محمدی شیرازی به مدیر مسئول و سردبیر محترم فصلنامۀ نورالصادق

نامۀ آیت الله سید مصطفی محمدی شیرازی به مدیر مسئول و سردبیر محترم فصلنامۀ نورالصادق   بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و صلی الله […]