09/10/1396

یک اشکال وارد به نورالصادق

یک اشکال وارد به نورالصادق از طرف یکی از خوانندگان بسمه تعالی  مدیر مسئول مجله ی نورالصادق(علیه السلام) جناب آقای مصطفی صافی دامت تأییداته؛ با اهداء […]
09/10/1396

اعتراض مجله مکتب اسلام

اعتراض مجله ی مکتب اسلام بسمه تعالی درتاریخ 88/4/7 نامه ای پدرانه و دلسوزانه از طرف حضرت آیت الله حاج شیخ جعفر سبحانی (البته بدون مهر […]
09/10/1396

با خوانندگان نورالصادق

با خوانندگان نورالصادق نامه ی آیت الله العظمی دوزدوزانی به مجله ی نور الصادق (علیه السلام) بسمه تعالی سرپرست محترم فصلنامه نورالصادق؛ دانشمند محترم جناب آیت […]