03/02/2022

نامه متفکر بزرگ شیعه حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی به مجله نورالصادق(ع)

نامۀ متفکر بزرگ شیعه حضرت علامه آیت الله حاج شیخ مرتضی رضوی به مجله ی نورالصادق(علیه السلام) بنام خدا در گفتگوی صمیمانه با شورای سردبیری فصلنامه […]
03/02/2022

نظر حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مورد فصلنامه نورالصادق (ع)

حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی: در یک تماس تلفنی فصلنامه ی نورالصادق را مورد تأیید و تمجید قرار داد و از انتشار چنین مجله ای […]
03/02/2022

نامه حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ جعفر سبحانی هیئت تحریریه نورالصادق این نشریه جامعه را از اندیشه های خرافی میرهاند
03/02/2022

نامه حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)

فقیه مجاهد حضرت آیت الله العظمی حاج سید محمد باقر شیرازی ( از مراجع بزرگ تقلید) مجله وزین علمی و دینی نورالصادق به نیکوترین وجه این […]
03/02/2022

نامه فقیه و مفسر نامدارحضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)

فقیه و مفسر نامدارحضرت آیت الله العظمی دوزدوزانی (از مراجع تقلید قم) نوشته های وزین در این نشریه تکلیف را از دوش ما برداشته است
03/02/2022

نامه حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)

حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد تقی مجلسی (از مراجع تقلید و از احفاد علامه مجلسی دوم) فصلنامه ی نورالصادق حقاً فصل الخطاب بین حق […]
03/02/2022

نامه آیت الله العظمی حاج سید عزیزالله امامت کاشانی در مورد فصلنامه نورالصادق

قدردانی آیت الله العظمی حاج سید عزیزالله امامت کاشانی از موسسه دارالصادق
03/02/2022

نامه فقیه و عارف قرآنی حضرت آیت الله العظمی بروجردی در مورد فصلنامه نورالصادق(ع)

فقیه و عارف قرآنی حضرت آیت الله العظمی بروجردی (از مراجع تقلید و از شاگردان آیت الله العظمی خوئی)  کار شما یک جهاد بزرگ است  
03/02/2022

نامه فقیه محقق حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رحمتی در مورد فصلنامه نورالصادق

فقیه محقق حضرت آیت الله العظمی حاج شیخ محمد رحمتی (از مراجع تقلید قم و از شاگردان آیت الله العظمی خوئی) اجر شما کمتر از مجاهدینی […]