همه نظرها و اعتراف ها

۱۳۹۶/۱۰/۰۲

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره ۱۰)

نظــرها و اعتــراف ها   کلام محي‌الدين و جواب علاء الدوله‌ي سمناني محي‌الدين مي‌گويد: «سبحان من اظهر الاشياء و هو عينها» يعني منزه است آن که […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۳

نظر ها و اعترافات (فصلنامه شماره ۱۱)

نظر ها و اعترافات فلاسفه در نقد فلسفه  پروفسور عبدالجواد فلاطوری خطر این است که اگر ما عقاید دینی را بر پايه‌ها [ی فلسفه] بنا کنیم، […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۴

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره ۱۲)

نظــرها و اعتراف ها امام خمینی : ابن عربی می‏گوید: پیغمبـر از دنیا رفـت و جانشینی برای خود معین نکرد. و امام خمینی در جوابابن عربی […]
۱۳۹۶/۱۰/۰۹

نظرها و اعترافات (فصلنامه شماره ۱۳)

نظرها و اعترافات فتاوا و نظرات بزرگان در مورد ارسطو … علامه مجلسی(ره) … پس اگر اعتقاد به روز جزا داری امروز حجت خود را درست […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۴

نظرها و اعتراف ها (فصلنامه شماره ۱۴-۱۵)

نـــــظرها و اعترافها امام خميني : اگر من هم جاي آقاي بروجردي(ره) و رئيس و سرپرست حوزه بودم از اين همه فلسفه گفتن، آن هم به اين زيادي […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۷

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۱۶-۱۷)

نظرها و اعترافها  پیامبر اکرم (ص) فرمودند: ((اذا ظهرت البدع فی امتی فلیظهر العالم علمه فمن لم یفعل فعلیه لعنة الله)) (۱) هرگاه بدعت ها در […]
۱۳۹۶/۱۰/۱۹

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۱۸)

نظــــــرها و اعتــــرافها در مورد نقد فلسفه پيامبر اکرم (صلی الله علیه وآله و سلم) فرمودند: ((اذا ظهرت البدع في امتي فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه […]
۱۳۹۶/۱۰/۲۱

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۱۹-۲۰)

نظرها و اعترافها در نقد فلسفه خواجه نصیرالدین طوسی بدان که فلسفه‌ ی نظری از طبیعیات تا الهیات، سراسر پر از اشکالات و اشتباهات بزرگ است، […]
۱۳۹۶/۱۰/۲۶

نظرها و اعترافها (فصلنامه شماره ۲۱-۲۲)

نظرها و اعترافها امام خمینی (ره): اینجانب از روی جد، نه تعارف معمولی، می گویم از عمر به باد رفته خود در راه اشتباه و جهالت […]