آيت الله سيد جعفر موسوي اصفهاني

25/09/1396

سلسله مقالاتی در نقد عرفان و فلسفه رایج (قسمت اول)

سلسله مقالاتی در نقد عرفان و فلسفه رایج (قسمت اول) آيت الله سيد جعفر موسوي اصفهاني  مقدمه: مباحث فلسفي عرفاني در طول تاريخ اديان و ملل […]
29/09/1396

سلسله مقالاتی در نقد عرفان و فلسفه رایج (قسمت دوم)

سلسله مقالاتی در نقد عرفان و فلسفه رایج آيت الله سيد جعفر موسوي اصفهاني (قسمت دوم)   حجت الاسلام سید جعفر موسوی اصفهانی ما بنا داشتيم […]