آیت الله ضیاء آبادی

27/04/2021

نظر مرحوم آیت الله ضیاء آبادی دربارۀ فصلنامه نورالصادق(ع)

ارتحال مروج معارف ائمۀ طاهرین(ع) عالم ربانی حضرت آیت الله ضیاء آبادی را به امام زمان(عج) و همۀ پیروان معارف اهل بیت تسلیت می گوییم. ***