امام هادی (علیه السلام)

۱۳۹۶/۰۸/۰۸

غیبت کبری و نیابت عامه

غیبت کبری و نیابت عامه الف) ارجاع به علما و فقها در عصر حضور امامان معصوم، شیعیان در مسائل علمی به آن حضرات مراجعه کرده و […]