۱۳۹۹/۰۲/۰۲

سلسله درس های اخلاق و معارف

سلسله درس های اخلاق و معارفآیت الله العظمی حاج شیخ حسن صافی اصفهانی (ره) چکيده:اتمام ارزشهای اخلاقی و به کمال رساندن آن طبق فرمودۀ رسول اکرم(ع) […]