۱۳۹۸/۰۳/۲۳

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقادحجت الاسلام و المسلمین استاد سید قاسم علی احمدی چکیده:مؤلف که سابقه ای درخشان در شرح نگاری بر اعتقاد نامه […]
۱۳۹۹/۰۲/۰۳

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(۲)

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(۲) حجت الاسلام و المسلمین استاد سید قاسم علی احمدی چکیده: مؤلف که سابقه ای درخشان در شرح نگاری بر […]