تفسیر جوامع الجامع

۱۳۹۶/۰۷/۳۰
safi hasan

تحصیل علم از نظر آیت الله صافی

تحصیل علم از نظر آیت الله صافی علمی که برای خدا نباشد راه حق را نشان نمی دهد و علمی را که راه حق را ننماید […]