۱۳۹۶/۰۸/۱۰

فلاسفه بلاغشان، بلاغ مبین نیست

فلاسفه بلاغشان، بلاغ مبين نيست استاد شهید مطهری   يك معلم وظيفه ‏اش فقط همين است كه سخن خودش را، علم خودش را به عقل دانش […]