۱۳۹۶/۰۷/۲۹

سخنان آیت الله صافی اصفهانی پیرامون علم

سخنان آیت الله صافی اصفهانی پیرامون علم   علمی که امام می فرمایند غیر از علومی است که متداول است. غیر از علومی است که فلاسفه […]