10/08/1396

دو پرسش از آیت الله العظمی صافی گلپایگانی

دو پرسش از مرجع عاليقدر شيعه آيت الله العظمي صافي گلپايگاني   پس از سلام و عرض ارادت، مطالبي جهت اينجانب و بعضي از گويندگان مذهبي مجهول […]
23/03/1398

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(1)

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(1) حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان چکیده: عدّه ای از اهلِ خانقاه – به تزویر – خود […]
06/02/1399

نقد فتاوی ابن عربی

نقد فتاوی ابن عربی حجت الاسلام علی عزیزپوریان بروجردی چکیده: اینکه ابن عربی پدر عرفان مصطلح، در اصول اشعری مسلک و در فروع پیرو عامه (بطور […]
06/02/1399

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(2)

تقابل نظریّۀ امامت از دیدگاه اهلِ خانقاه و شیعیان(2) حجت الإسلام شیخ مهدی عزیز پوریان چکیده: عدّه ای از اهلِ خانقاه – به تزویر – خود […]