۱۳۹۸/۰۳/۲۵

تضعیف وحی با فلسفه(۲)

تضعیف وحی با فلسفه(۲) استاد کریم زارع چکیده: وحی مهم ترین منبع معرفتی در دین اسلام است و فلسفه که جهت مقابله و تخریب دین اسلام […]