۱۳۹۸/۰۳/۲۲

معنای صحیح تجلى رب تعالى در آيات و روايات

معنای صحیح تجلى رب تعالى در آيات و روايات آیت الله العظمی صافی گلپایگانی  چکیده: تجلی و ظهور که در عرفان مصطلح شاه کلید مباحث مربوط […]