13/06/2019

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقادحجت الاسلام و المسلمین استاد سید قاسم علی احمدی چکیده:مؤلف که سابقه ای درخشان در شرح نگاری بر اعتقاد نامه […]
22/04/2020

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(2)

شرح کشف المراد در شرح تجرید الاعتقاد(2) حجت الاسلام و المسلمین استاد سید قاسم علی احمدی چکیده: مؤلف که سابقه ای درخشان در شرح نگاری بر […]