15/06/2019

تضعیف وحی با فلسفه(2)

تضعیف وحی با فلسفه(2) استاد کریم زارع چکیده: وحی مهم ترین منبع معرفتی در دین اسلام است و فلسفه که جهت مقابله و تخریب دین اسلام […]