نظرها و اعتراف ها

16/06/2019

نظرها و اعتراف ها

نظرها و اعتراف ها آیت الله العظمی سید علی سیستانی: تدریس فلسفه که عموماً هم تدریس فلسفۀ ملاصدرا است و آن هم با آراء منحرف محی […]