۱۳۹۹/۰۲/۰۴

بایستگی نگرش نقادانه و نگاه آسیب شناسانه به فلسفه و عرفان در گفتگو با دکتر سید یحیی یثربی

بایستگی نگرش نقادانه و نگاه آسیب شناسانه به فلسفه و عرفان در گفتگو با دکتر سید یحیی یثربی گفتگو و تدوین: یاسر فلاحی چکیده: دکتر سید […]